Show More

© 2018  Daniel Benayun

Women Win

8X11 Gouache and Acrylic on Paper.