© 2018  Daniel Benayun

Show More
Women Win

8X11 Gouache and Acrylic on Paper.